A tárgy célja:

A gépészmérnök hallgatók megismertetése a műszaki életben használt képlékeny alakítási folyamatok anyagszerkezeti és technológiai témaköreivel. Megismerik az alakítási folyamatok elméleti háttereit és a különféle technológiai eljárásokat és térfogatalakító szerszámok tervezését.

Neptun integráció:

#2017/18/1;NGB_AJ010_1;01#