Méréselméleti alapok

Méréselméleti alapok tárgy a pedagógiai értékelés elméletével és gyakorlatával foglalkozik.

A kurzus csak beiratkozás után használható.

A beiratkozás az első oktatási hét vasárnap 24.00-ig kötelező.

A beiratkozás módja a Moodle proszemináriumban olvasható. Az első foglalkozáson lehetőség van a Moodle-rendszerrel kapcsolatban felmerülő problémák közös megbeszélésére.

Az e-learning rendszer használata feltételezi a proszeminárium anyagának a tanulmányozását és az ott megadott feladatok elvégzését.

dr. Nagy Tamás