Tárgytematika

Forgácsolás és szerszámai

NGB_AJ040_1

 

ALAPADATOK

 

Tárgyfelelős neve:         Dr. Kádár Botond

A tantárgy oktatói:        Dr. Pintér József főiskolai docens és

                                      Hegyi Norbert tanszéki mérnök

Beszámolási forma: Folyamatos számonkérés                    Félév: 2016/17/1

Tárgy heti óraszáma: 2/1/1                         Tárgy féléves óraszáma: 28/8/8

 

 

OKTATÁS CÉLJA

 

A hallgatóknak a munkadarab-készülék-gép-szerszám-információ (MKGSI) rendszer alkotóelemeinek megismerésén keresztül a forgácsolási eljárások technológiájának, korszerű szerszámainak, a gyártástervezés folyamatának megismerése és alkalmazása. A tantárgy a szerkezeti anyagok forgácsolhatóságának, a forgácsolás elméletének, a forgácsolási eljárások szerszámainak, alap-készülékeinek és technológiájuknak elsajátításával megalapozza a további gyártástechnikai jellegű tantárgyakat.

 

TANTÁRGY TARTALMA

  

A hallgató kötelezettségei:

A hallgató köteles

-      a félév során a tárggyal kapcsolatos hírekről informálódni, melyek elérhetőek a Moodle e-learning portálon,

-      TVSZ szerinti kedvezményes tanrendes (pl.: Practing, Erasmus) hallgató köteles legkésőbb az 1. oktatási hétig a tantárgy oktatóinak jelezni (személyesen vagy e-mailben) egyéni tanrendi szándékát és egyeztetni kötelezettségeit, amennyiben ezt elmulasztja, az aláírás megtagadáshoz vezet,

 Előtanulmányi követelmény: nincs

 

Bemeneti követelmény:

A hallgató birtokában van az alábbi ismereteknek:

-        Műszaki rajz, ábrázoló geometria ismeretek

-        Anyagismeret

-        Megmunkálási technológiákat rendszerező alapismeret

 

Képzési kimenet:

A tantárgyat sikerrel elvégzett hallgató az alábbi ismeretek értő alkalmazójává válik:

T1    Korszerű forgácsoló szerszámok és technológiák ismeretét elsajátítja

T2    A gyártáshoz szükséges szerszámok és gépek kiválasztását elsajátítja

T3    Korszerű elektronikus szerszám-katalógusok, technológiai segéd-szoftverek ismerete (Sandvik CoroGuide, SecoCUT, Pramet)

T4    Adott munkadarab gyártástechnológiai tervezését elsajátítja

 

A kurzust sikerrel elvégzett hallgató képes:

K1  Korszerű forgácsoló szerszámok és technológiák kiválasztásában közreműködni,

K2   A gyártáshoz szükséges szerszámok és gépek kiválasztásában közreműködni,

K3  Korszerű elektronikus szerszám-katalógusok, technológiai segéd-szoftverek (Sandvik CoroGuide, SecoCUT, Pramet) használatában közreműködni,

K4  Adott munkadarab gyártástechnológiai tervezésében közreműködni.

 

A félév módszertani ütemezése:

-      a félév során minden egyes, a tantárgyi követelményben nem tárgyalt információ a Moodle e-learning portálon lesz elérhető,

 

 

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE

 

Aláírás feltétele:

- nincs

 

Értékelés módja: folyamatos számonkérés

  • a félév folyamán három zárthelyi dolgozat kerül megírásra, ezek témakörei:
  • zárthelyi dolgozat: 1., 2. és 3. modul tananyaga – 5. okt.hét
  • zárthelyi dolgozat: 4. és 5. modul tananyaga – 8. okt.hét
  • zárthelyi dolgozat: 6. és 7. modul tananyaga – 11. okt.hét
  • Pótlás: 13. okt.hét
  • a félév végi aláírás feltétele: minden modul tananyagából el kell érni legalább az elégséges szintet
  • a sikertelen zárthelyi dolgozatok egy alkalommal pótolhatók, a folyamatos számonkérés érdemjegyébe a két zárthelyi dolgozat számtani átlaga számít bele
  • a folyamatos számonkérés érdemjegye a három modulzáró ZH témáira kapott érdemjegyekből kerül megállapításra a hét modulra kapott érdemjegyek számtani átlagából.
  • az elégtelen eredmény javítása a TVSZ  62.§ előírása alapján lehetséges a sikertelen modulok tananyagrészeiből.

 

KÖTELEZŐ IRODALOM

 

-      E-learning portál kurzus oldalán feltüntetett tananyag

 

Győr, 2016. szeptember

 

Dr. Pintér József

főiskolai docens

 

 

 #2017/18/1;NGB_AJ040_1;01#