Tárgytematika

CNC Programozás

NGB_AJ019_1

 

ALAPADATOK

 

Tárgyfelelős neve:  Dr. Kádár Botond egyetemi docens

A tantárgy oktatói:       Horváth Szabolcs óraadó

Beszámolási forma: Folyamatos számonkérés                         Félév: 2017/18/2

Tárgy heti óraszáma: 2/0/0                               Tárgy féléves óraszáma: 28/0/0

 

OKTATÁS CÉLJA

 

A gépiparban használt számítógép vezérelt szerszámgépek programozási technológiájának bemutatásával fejleszteni a törzsanyagban és a differenciált szakmai modulban szerepeltetett tantárgyakban megtanultakat. Számjegy vezérlésű szerszámgépek felépítésének, általános filozófiájának ismertetése. CNC programozás és CNC gépkezelés lépéseinek a hallgató által történő elsajátítása konkrét feladatokon keresztül

 

TANTÁRGY TARTALMA

 

A hallgató kötelezettségei:

A hallgató köteles

-      a félév során a tárggyal kapcsolatos hírekről informálódni, melyek elérhetőek és a Moodle rendszerben,

-      TVSZ szerinti kedvezményes tanrendes (pl.: Practing, Erasmus) hallgató köteles legkésőbb az 3. oktatási hétig a tantárgy oktatójának jelezni (személyesen vagy e-mailben) egyéni tanrendi szándékát és egyeztetni kötelezettségeit, amennyiben ezt elmulasztja az aláírás megtagadáshoz vezet,

 

Előtanulmányi követelmény: NGB_AJ002_1

 

Bemeneti követelmény:

A hallgató képes

-       az anyagok csoportosítására, ismeri szerkezetüket

-       a kötésfajtákat, a kötés és a szerkezet hatásainak ismertetésére.

-       a szerkezeti anyagok tulajdonságai és vizsgálatára.

-       az anyagok összetételének, mechanikai tulajdonságok, elektromos-, mágneses-, tulajdonságok ismertetésére.

-       fémek és ötvözeteik egyensúlyának, előállításuk és szerkezetük ismertetésére.

-       a tulajdonságváltoztatás lehetőségei (ötvözés, hidegalakítás, hőkezelés) ismertetésére.

-       polimerek, kerámiák, kompozitok előállításánk, szerkezetének.

-       tulajdonságainak ismertetésére.

-       a szerkezeti anyagok és a környezet kölcsönhatásának ismertetésére.

-     a műszaki ábrázolás alapszabályait használni és kézi vázlatot készíteni.

-     az önálló feladatmegoldásra és otthoni gyakorlásra.

 

 

 

A félév módszertani ütemezése:

-      a félév során heti 1x2óra előadás lesz megtartva a félévi időbeosztás szerint,

-      a félév során minden egyes, a tantárgyi követelményben nem tárgyalt információ a Moodle-rendszerben lesz elérhető,

 


 

A félév tervezett időbeosztása, tartalmi ütemezése:

Okt.hét

Előadás

Előadó

Laborgyakorlat időpontok

Követelm.

határidők

1.

Tantárgyi követelmények, ütemterv. Technológiai filmek: CNC szerszámgépek szerkezeti egységei, Nullpontok értelmezése, felvétele, Szerszámbemérés, CNC gépkezelés, karbantartás, CNC programok írása, betöltése, tesztelése, Munkadarab rögzítése, befogása

Horváth Szabolcs

 

 

2.

CNC programozáshoz tartozó alapfogalmak: CNC szerszámgép felépítése, számjegyvezérlési módok, koordináta rendszerek.

Horváth Szabolcs

 

 

3.

Szerszám programozott pontja, szerszámbemérés, alapvető szerszámismeret.

Horváth Szabolcs

 

 

4.

Alkatrészprogram felépítése, elmozdulások programozása (gyorsjárat, lineáris interpoláció, körinterpoláció, automatikus számítások)

Horváth Szabolcs

 

 

5.

Alkatrészprogram felépítése, elmozdulások programozása (gyorsjárat, lineáris interpoláció, körinterpoláció, automatikus számítások)

Horváth Szabolcs

 

 

6.

1.Zárthelyi dolgozat

Horváth Szabolcs

 

 

7.

Transzformációs eljárások

Horváth Szabolcs

 

 

8.

Esztergálási ciklusok

Horváth Szabolcs

 

 

9.

Esztergálási ciklusok

Horváth Szabolcs

 

 

10.

Fúróciklusok

Horváth Szabolcs

11.

Fúróciklusok

Horváth Szabolcs

 

 

12.

Összefoglalás

Horváth Szabolcs

 


13.

Konzultáció

 Horváth Szabolcs

 

 

14.

2.Zárthelyi dolgozat

Horváth Szabolcs

 

 

 

 

Megjegyzés: A félév időbeosztása az adott aktuális félévben az ünnepek, munkaszüneti napok, konferenciák, és az Egyetem folyamatosan aktualizált tanévi időbeosztása szerint változhat, melyről az első oktatási héten illetve a honlapon lesz folyamatos tájékoztatás.

 

KÖTELEZŐ IRODALOM

 

-      Dr. Czinege Imre: Gyártási folyamatok, Universitas – Győr Kht.

-      Dr. Horváth Mátyás- Dr. Markos Sándor: Gépgyártástechnológia, Műegyetemi Kiadó 2010

-      Dr. Boza Pál: CNC Technológia és programozás I-II.

-      Dr. Mátyási Gyula: NC technológia és programozás I. (MK.2001.)

-      Horváth Szabolcs: Előadásvázlatok (ppt), Elektronikus kézirat, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2015

Neptun integráció:

#2017/18/2;NGB_AJ019_1;01#