NGB_SE007_1, LGB_SE007_1
Az építőmérnöki alaptárgyakban megszerzett tudásra építve bevezetést adunk a hídépítés világába, előbb a hídépítés történeti és esztétikai vonatkozásai által, majd megismertetjük a hídépítéstani alapokat, bemutatjuk a vonalas létesítmények akadályok feletti átvezetési módján, megoldási lehetőségein és szabályain keresztül a hídnak, mint műtárgynak a felépítését, szerkezeti részeit, gyakori ill. szabványos kialakításának módjait. Tárgyaljuk a főbb felszerkezet- és hídtípusokat anyaguk, statikai vázuk, építési módjuk és élettartamuk szempontjából. Foglalkozunk a hidak méretezésének alapjaival és a hidak életciklusának ill. üzemeltetésének kérdéseivel. A tárgy olyan általános és áttekintő tudást kíván adni, amely alapszinten egységes szerkezetű, ismeretanyagára a más szakágban magukat továbbképző szakemberek támaszkodhatnak és jó alapot ad a magasabb szintű hídépítési képzéshez is.

#2017/18/1;NGB_SE007_1;01#

#2017/18/1;LGB_SE007_1;01#