Korai jelzőrendszer informatikai kialakítása és kapcsolódó tanulmányok készítése: a stratégia alapján egy komplex jelző- és támogató rendszerek kiépítésére kerül sor a mérhető adatokra, adatelemzésre és megfigyelhető jelenségekre építve, informatikai rendszer segítségével. Így lehetőségünk lesz időben azonosítani a lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatókat. A megfelelő adatok birtokában statisztikai, adatbányászati eszközökkel feltárható, hogy milyen tényezők vezetnek a hallgatók lemorzsolódásához. A korai jelzőrendszer alapján kimutatható, hogy mely hallgatóknál milyen veszélyek mutatkoznak.

Részfeladat célja: Tantárgyakhoz tartozó feladat-adatbázis létrehozása, melynek segítségével informatikai megjelenítő eszközön akár otthonról is lehetőségük van a hallgatóknak a gyakorlati (főként számítási) feladatok megértésére, begyakorlására, készség szinten elsajátítására.