Beágyazott szoftverek kurzus a 2013/14/2 félévben.

Követelmények: félévközi követelmények, a félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai

Az aláírás megszerzésének feltétele egy féléves feladat határidőre (utolsó oktatási hét konzultáció) történő leadása.

A vizsgaidőszakban a tárgy kötelező szóbeli vizsgával zárul. A vizsgán 15 perc felkészülés után kollokvium. Vizsgajegy a szóbelin elért eredmény alapján szerezhető.

Kötelező irodalom

Ekler Péter, Fehér Marcell, Forstner Bertalan, Kelényi Imre: Android-alapú szoftverfejlesztés. Szak kiadó Bp. 2012. ISBN 978-963-9863-27-9

Ajánlott irodalom

Android Training: http://developer.android.com/training/index.html

Reto Meier: Professional Android 4 Application Development (Wrox Professional Guides) Wiley 2012. ISBN: 978-1118102275

Elosztott rendszerek a  mester szakon.

A félév végi aláírás megszerzéséért beadandó dolgozatot kell készíteni. A választható feladatok listáját, a dolgozat elkészítéséhez szükséges útmutatót és a leadással kapcsolatos információkat az alábbi linken található dokumentum tartalmazza: http://www.sze.hu/~herno/NGB_IN001_2/feleves_feladat/progSzabalyzat_2015-16-2.pdf

A kiválasztott feladat leírását pdf vagy doc(x) formátumban az "Előválasztó 2015/16/2" lehetőségnél kell feltölteni. Határidő: 2016.03.18. 23:59

A kész szoftver feltöltése az elearning rendszeren keresztül történik. A projektet és dokumentációt becsomagolva (zip formátumban) töltsék fel a "Feladat feltöltése" lehetőségnél. Határidő: 2016.05.06. 12:00

A következő linken sablonokat találnak: http://www.sze.hu/~herno/NGB_IN001_2/feleves_feladat/

#2016/17/2;NGB_IN001_2;01#

#2017/18/1;NGB_IN011_1;02#

#2017/18/1;NGB_IN011_1;03#

#2017/18/1;NGB_IN011_1;04#

#2017/18/1;NGB_IN011_1;05#

Vizuális adatbáziskezelés II. tantárgyhoz féléves feladat elkészítéshez itt kell leadni a feladatkiírást majd a kész feladatot.

#2016/17/2;NGB_IN029_2;01#

#2016/17/2;NGB_IN079_2;01#

A tárgy oktatásának célja a Web-es, ill. Internetes környezetben történő szoftverfejlesztési tevékenységet elősegítő elvek, eszközök, módszerek megismertetése. Az ilyen jellegű korszerű fejlesztések többek között olyan célokat szolgálnak, mint a vállalaton belüli munkafolyamatok és adatforgalom több-munkahelyes hálózati szervezésének a megvalósítása, az adatbázis-kezelés hálózati megoldása, valamint a külvilággal történő kommunikáció és adatcsere megteremtése.