A kurzust Németh László dolgozta ki 2007-ben.

A Moodle rendszer működéséhez szükséges tanári technikai szerepet jelenleg Tóbiás László látja el. 

Stúdiumban elsajátítandó ismeretek A csoportmunka és a közösségi munka alapvető fogalomkészlete, a különböző elméletek kritikai értelmezése, saját csoportmunkára és/vagy közösségi munkára vonatkozó elképzelések kialakítása.
Stúdiumban fejlesztendő készségek Tájékozottság a csoport és a közösségi munka gyakorlásához szükséges készségekről. Elemző és tervező készség a csoport és közösségi munkával kapcsolatban. Önálló csoportvezetésre vagy közösségi munka szervezésére vonatkozó készségekre előkészület.
Stúdiumban elsajátítandó kompetenciák

A diákok szakmai kompetenciája erősödjön a csoport- és közösségi munka vonatkozásában, legyenek képesek a szükségleteknek megfelelő munkaforma kiválasztására, megtervezésére és teamben a kivitelezésére. Növekedjen a diákok saját lélektani működésére vonatkozó kompetenciaérzése, a segítő szerep, a csoport- és közösségi eszköztár értelmezésén, tervezésén és fejlesztésén keresztül.

A kurzust jelenleg Németh László dolgozta ki 2007-ben.

A Moodle rendszer működéséhez szükséges tanári technikai szerepet jelenleg Tóbiás László látja el.

Stúdiumban elsajátítandó ismeretek A csoportmunka és a közösségi munka alapvető fogalomkészlete, a különböző elméletek kritikai értelmezése, saját csoportmunkára és/vagy közösségi munkára vonatkozó elképzelések kialakítása.
Stúdiumban fejlesztendő készségek Tájékozottság a csoport és a közösségi munka gyakorlásához szükséges készségekről. Elemző és tervező készség a csoport és közösségi munkával kapcsolatban. Önálló csoportvezetésre vagy közösségi munka szervezésére vonatkozó készségekre előkészület.
Stúdiumban elsajátítandó kompetenciák

A diákok szakmai kompetenciája erősödjön a csoport- és közösségi munka vonatkozásában, legyenek képesek a szükségleteknek megfelelő munkaforma kiválasztására, megtervezésére és teamben a kivitelezésére. Növekedjen a diákok saját lélektani működésére vonatkozó kompetenciaérzése, a segítő szerep, a csoport- és közösségi eszköztár értelmezésén, tervezésén és fejlesztésén keresztül.